Uzņemam audzēkņus sporta klubā!
Lai pieteiktos, meklē informāciju šeit – https://motum.lv/motum/iestasanas-kluba/