Ātruma skrituļslidošanas noteikumi

Latvijas Skrituļslidošanas federācija organizē sacensības atbilstoši World Skate noteikumiem:
Ātruma skrituļslidošanas starptautiskie noteikumi

Ātruma skrituļslidošanas vispārīgie noteikumi

Apstiprināti ar Latvijas Skrituļslidošanas
federācijas Valdes lēmumu 2018. gada 20.aprīlī.

I Visu sacensību nolikumos jāiekļauj šāda informācija:

 1. Sacensību organizators;
 2. sacensību mērķis un mērogs (sporta klubu, pilsētas, valsts u.c.)
 3. vieta, programma un ilgums;
 4. dalībnieki – dzimums, vecuma grupas;
 5. pieteikšanās noteikumi un termiņš;
 6. dalības maksa dalībniekam;
 7. ieskaites sistēma (individuālās, komandu) un vērtēšana;
 8. atbildība par iespējamiem nelaimes gadījumiem;
 9. apbalvošana.

II Sacensību amatpersonas:

 1. Galvenais tiesnesis un tiesneši;
 2. Sacensību operatori un komentētājs.

III Starptautiski noteiktās vecuma grupas:

Visi noteiktie vecumi tiek rēķināti līdz 31. decembrim no sacensību gada.

Ir trīs (3) atzītas kategorijas:

 1. Juniori;
 2. Seniori;
 3. Meistari.

Junioru slidotājs ir 15, 16, 17, 18 gadu vecumā līdz gada 31. decembrim.

Seniori var sacensties galvenajās sacensībās, ja viņam ir ne vairāk kā trīsdesmit pieci (35) līdz sacensību gada 31. decembrim.

Meistara vecuma kategorijas ir:
Zem 40 (36-39),
Zem 50 (40-49),
Zem 60 (50 līdz 59)
60 un vairāk

Minimālais vecums dalībai Pasaules čempionātā ir piecpadsmit (15) gadi.

IV Latvijā sacensību organizētājs drīkst noteikt citas vecuma grupas atbilstoši sacensību dalībnieku skaitam un sacensību disciplīnu veidiem.

V Latvijā sacensības tiek organizētas pa satiksmei un gājējiem slēgtu ceļu vai parku.

VI Tehniskās prasības skrituļslidām:

  1. Slida ir ar ne vairāk kā ar pieciem (5) riteņiem, kas piestiprināti rindā, vai riteņi ar diviem riteņu pāriem, kas piestiprināti paralēli viens otram.
  1. Slidas kopējais garums nedrīkst pārsniegt 50 centimetrus.
  1. Riteņiem jābūt stingri piestiprinātiem rāmī un rāmim pie slidzābaka, gultņu distanceri nedrīkst izvirzīties no riteņiem.
  1. Sporta klasē bremzes ir aizliegtas.
  2. Slidu riteņa maksimālais diametrs nedrīkst pārsniegt simts divdesmit pieci (125) milimetri.

Startējot World Skate organizētajās sacensībās prasības skrituļslidu riteņu diametram: 1. Max d=110 mm 2. Maratona distancē max d=125mm 3. Bērnu sacensībās vecuma grupa  U13 d=90 mm; U15 d=100 mm  

VII Noteikumi dalībniekiem:

 1. Katrs dalībnieks (nepilngadīgajam kāds no vecākiem vai aizbildnis), reģistrējoties sacensībām un veicot apmaksu apliecina, ka ir iepazinies ar sacensību nolikumu un uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai.
 2. Obligātas aizsargķiveres, ieteicams izmantot ceļu, roku un elkoņu sargus.
 3. Piedaloties sacensībās ar neaiztaisītu aizsargķiveri vai bez tās, dalībnieks tiks diskvalificēts.
 4. Piedaloties sacensībās bez ceļu, roku un elkoņu sargiem, katrs sacensību dalībnieks uzņemas pats par sevi atbildību.
 5. Sacensībās aizliegts izmantot nūjas un citus palīglīdzekļus, aizliegts dalībnieku individuāli pavadīt ar velosipēdu, mopēdu vai citu palīglīdzekli, kā arī aizliegts trasē atrasties dzīvnieka pavadībā.
 6. Sacensību organizatori ir tiesīgi lemt distances laikā par dalībniekiem, kuri neiekļaujas trases veikšanas noteiktajā limitā.
 7. Sacensību organizatori nekādā mērā nav atbildīgi par dalībniekiem, kuri dodas distancē bez reģistrācijas un organizatoru piekrišanas.
 8. Piesakoties sacensībām, visi dalībnieki apliecina, ka neiebilst personas datu apstrādei un sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju izmantošanai sacensību mārketinga vai reklāmas aktivitātēm.